Minna Skafte Jensen
[Email]

Professor emerita
i klassiske sprog og klassisk kultur
Syddansk Universitet Odense

Privat adresse:
Søndre alle 17
DK-2500 Valby
Bøger:
 • Hovedlinier i de sidste årtiers Homerforskning. København: Gad 1968. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning 267.)
 • The Homeric Question and the Oral-Formulaic Theory. København: Museum Tusculanum 1980. (Opuscula Graecolatina 20.)
 • Homer og hans tilhørere. København: Gyldendal 1992. - 2. udg. København: Høst & søn 2000. (Høst humaniora.)
 • A History of Nordic Neo-Latin Literature. Ed. by MSJ. Odense University Press 1995. (Odense University Studies in Scandinavian Languages and Literatures 32.)
 • Homer gennem tiden - historie eller fiktion? Redigeret af MSJ. København: Museum Tusculanum 1997. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning 330.)
 • Lyre og bog. Indføring i moderne læsning af antik litteratur. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2004. (Klassikeroversættelser 5.)
 • Friendship and Poetry. Studies in Danish Neo-Latin Literature. Edited by Marianne Pade, Karen Skovgaard-Petersen & Peter Zeeberg. København: Museum Tusculanum 2004. (Renæssancestudier 12.)
 • Writing Homer: A study based on results from modern fieldwork. København: Det kongelige danske Videnskabernes Selskab / The Royal Danish Academy of Sciences and Letters 2011. (Scientia Danica, Series H, Humanistica, 8 vol. 4.)
 • Marin Barleti — en renæssancehumanist i gæstfrihedens by. København: Gad 2022. (Latinerkvarteret.)
Artikler:
 • Tradition and individuality in Hesiod's Works and Days. (Classica et Mediævalia 27, 1966. 1-27.)
 • Odysseus som fortæller. (Museum Tusculanum 13, 1970. 27-39.)
 • (Sammen med Patrick Kragelund, Jette Krogh og Karsten Friis-Jensen:) Fabel og samfund. (Museum Tusculanum 32-33, 1978. 55-75.)
 • (Sammen med Karsten Friis-Jensen:) Humanismens gennembrud i Danmark set gennem Hans Frandsens forfatterskab. (Museum Tusculanum 40-43, 1980. 651-80.)
 • A note on Homer's use of the word kranaos. (Classica et Mediævalia 33, 1981-2. 5-8.)
 • Studimi krahasues i epikës: disa konsiderata. (Kultura Popullore 2, 1983. 117-22.)
 • (Sammen med Karsten Friis-Jensen:) Latindigtningens spejl. (Dansk litteraturhistorie 2. Lærdom og magi, 1480-1620. København: Gyldendal 1984. 368-438.)
 • Et nylatinsk bryllupsdigt. (Man må studere... - festskrift til G. Torresin. Århus: Hum. tryk 1984. 255-60.)
 • Litteraturens grundformer og de ældste oldtidslitteraturer. - Den græske verden (indtil ca. 500 f.Kr.). - Hellenismen - Athen, Aleksandria, Rom (ca. 300-31 f.Kr.). - Den romerske republik (indtil 31 f.Kr.). (Verdens litteraturhistorie. Redaktion: Hans Hertel. Bd. I. København: Gyldendal 1985. 38-87, 108-45, 218-77.) Vise, folkevise, ballade. (Verdens litteraturhistorie. Redaktion: Hans Hertel. Bd. III. København: Gyldendal 1985. 128-35.) (Svensk oversættelse, Stockholm: Norstedt 1985-86. Norsk oversættelse, Oslo: Gyldendal 1985-86.)
 • Storia e verità nei poemi omerici. (Quaderni Urbinati di Cultura Classica N.S. 22.1, 1986. 21-35.)
 • Types and versions in ballad tradition: The oral poets' use of the potentialities of variation. (The Quarterly Newsletter of the Laboratory of Comparative Human Cognition 8.1, 1986. 18-23.)
 • Homeeriset eepokset ja kreikkalainen kulttuuri-identiteetti. (Kalevala ja maailman eepokset. Ed.: Lauri Honko. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1987. 23-36.)
  • The Homeric epics and Greek cultural identity. (Religion, Myth, and Folklore in the World's Epics. The Kalevala and its Predecessors. Ed.: Lauri Honko. Berlin, New York: Mouton de Gruyter 1990. 29-48.)
 • Hans Jørgensen Sadolins lyrik. (Litteratur og lærdom. Dansk-svenske nylatindage april 1985. Red. af Marianne Alenius og Peter Zeeberg. København: Museum Tusculanum 1987. (Renæssancestudier 1.) 129-37.)
 • Humanist friendship in 16th century Denmark. (A Literary Miscellany Presented to Eric Jacobsen, ed. by G.D. Caie and H. Nørgaard. Department of English, University of Copenhagen 1988. 185-201.)
 • En heltehistorie. Marin Barletis Skanderbeg mellem mundtlighed og skriftlighed. (Fortælling og Erfaring. Tilegnet Johan Fjord Jensen. Red. af Ole Birklund Andersen, Flemming Harrits, Jens Hougaard og Morten Kyndrup. Aarhus Universitetsforlag 1988. 135-58.)
  • A heroic tale: Marin Barleti's Scanderbeg between orality and literacy. Marts 2006.
  • Një rrëfenjë heroike. Skënderbeu i Marin Barletit midis krijimtarisë gojore dhe letërsisë. Translation from English to Albanian thanks to Mrs. Almira Mucaj with kind assistance from Mrs. Ganimete Hoxha, who has edited the Albanian text, March 2007.
   http://miqesia.dk/Barletius.htm
 • Latinsk renæssancepoesi i Danmark. (Pade & Skafte Jensen 1988, 132-45.)
 • Hans Jørgensen Sadolin (1528/9-ca. 1600) und die zeitgenössische lateinische Dichtung Dänemarks. (Wolfenbütteler Beiträge 8, 1988. 31-46.)
 • Latin bucolic poetry in 16th century Denmark. (Acta Conventus Neo-Latini Guelpherbytani. Ed. by Stella P. Revard, Fidel Rädle and Mario A. di Cesare. Binghamton: Center for Mediaeval & Early Renaissance Studies 1988. 269-75.)
 • Dansk latin - hvad er meningen? (Humaniora 3, 1989. 28-30.)
 • Homertekstens historie. - Homer og teorien om mundtlighed. (Homerstudier, redigeret af Lene Andersen. København: Museum Tusculanum 1989. 27-33. 71-101.)
 • Tabt og fundet. Hans Jørgensen Sadolins bodssalmer indkøbt til Det kongelige Bibliotek. (Magasin fra Det kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket I. 4, 1989. 41-50.)
 • The variability of Homeric poetry. (D'un conte... à l'autre. La variabilité dans la littérature orale. Ed.: Veronica Görög-Karady. Paris: Éditions du CNRS 1990. 281-87.)
 • The language of eternity: The role of Latin in 16th-century Danish culture. (Acta Conventus Neo-Latini Torontonensis. Ed. by Mario di Cesare. Binghamton, New York: Medieval & Renaissance Texts & Studies 1991. 41-61.)
 • Theokrits genrer. (Fra Alexander til apokalypser. Edd.: Troels Engberg-Pedersen, Per Bilde, Lise Hannestad og Jan Zahle. Aarhus Universitetsforlag 1992. (Hellenismestudier 7.) 23-42.)
 • The fairy tale pattern of the Odyssey. (Chesnutt, Michael (ed.): Telling Reality. Folklore Studies in Memory of Bengt Holbek. Copenhagen, Turku: Nordic Institute of Folklore 1993. (NIF Publications 26.) 169-93.)
 • Melanchthon, the Muses and Denmark. (Renaissance Culture in Context. Theory and Practice. Ed. by Jean R. Brink and William F. Gentrup. Aldershot: Scolar Press 1993. 136-44.)
 • Biblioteket oplevet af en klassisk filolog. (Sådan set - Erindringer fra og om Det kongelige Bibliotek. Udgivet af Harald Ilsøe og Lotte Philipson. København: Det kongelige Bibliotek 1993. 86.)
 • Homer's portrayal of women: A discussion of Homeric narrative from an oralist point of view. (Contexts of Pre-Novel Narrative. The European Tradition. Ed. by Roy Eriksen. Berlin & New York: Mouton de Gruyter 1994. 27-46.)
 • Latindigteren Zacharias Lund (1608-1667). (Fund og Forskning 33, 1994. 19-34.)
 • Dänische Lateindichtung als Vermittlerin europäischer Kulturströmungen nach Dänemark 1550-1660. (Europa in Scandinavia. Kulturelle und soziale Dialoge in der frühen Neuzeit. Hrsg.v. Robert Bohn. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien: Peter Lang 1994. (studia septemtrionalia 2.) 85-90.)
 • Odysseens rum. (Tidsskriftet Antropologi 30, 1994. 133-42.)
 • In what sense can the Iliad and the Odyssey be considered oral texts? (Metis 9-10, 1994-95. 341-50.) - Reprinted in Lillian E. Doherty (ed.): Oxford Readings in Classical Studies: Homer’s Odyssey. Oxford: Oxford University Press 2009. 18-28.
 • Preface. Denmark. (A History of Nordic Neo-Latin Literature 1995, 7-12 & 19-65.)
 • Kvindesyn i Vergils Æneide. (Gammel Dansk. Studier et alia til ære for Mogens Herman Hansen. Udgivet af Chr. Gorm Tortzen og Thomas Heine Nielsen. København: Hetaireion 1995. 48-54.)
 • En ønskedrøm. (Symbolae Septentrionales. Latin Studies Presented to Jan Öberg. Edited by Monika Asztalos and Claes Gejrot. Stockholm: Runica et Mediævalia 1995. (Scripta minora 2.) 317-31.)
 • Odysseus i ord og billeder - nogle overvejelser i forbindelse med en udstilling. (Hvad tales her om? Festskrift til Johnny Christensen. Redd.: Mette Sophie Christensen, Sten Ebbesen, Mogens Herman Hansen, Jørgen Mejer, Thomas Heine Nielsen og Chr. Gorm Tortzen. København: Museum Tusculanum 1996. 145-51.)
 • Herakles i Iliaden og Odysseen. (Til Ib Larsen. Redd.: Helle W. Horsnæs og Birgitte Lydik Clausen. KAF-meddelelser nr. 37.1, 1997. 40-46.)
 • Jørgen Rosenkrantz' tosprogede epitafium - et hidtil upåagtet værk af Peder Hegelund? (Ord, Sprog oc artige Dict. Festskrift til Poul Lindegård Hjorth. Redd.: Flemming Lundgreen-Nielsen, Marita Akhøj Nielsen og John Kousgård Sørensen. København: Reitzel 1997. (UJDS 544.) 205-21.)
 • En vældig biskop i Fandens navn. (Karen Brahe Selskabet: Årsskrift 1997. 26-29.)
 • Indledning. Renæssancens generobring af Homer. (Homer gennem tiden 1997, 9-21 & 58-69.)
 • Oversættelsens løvemanke. (Standart 11.5, 1997. 8-9.)
 • The concept of sin in antiquity, particularly in Homer. (Semiotica 117-2/4, 1997. 47-65.)
 • The fall of Troy in Plautus' Bacchides. (Classica et Mediævalia 48, 1997. 315-23.)
 • Petrarch's farewell to Avignon: Bucolicum Carmen VIII. (Avignon & Naples. Italy in France - France in Italy in the Fourteenth Century. Udgivet af Hannemarie Ragn Jensen, Marianne Pade og Lene Waage Petersen. Roma: "L'Erma" di Bretschneider 1998. (Analecta Romana Instituti Danici, Supplementum 25.) 69-82.)
 • La scrittura dell'Iliade e dell'Odissea. (Analecta Romana Instituti Danici 24, 1997. 136-46.)
 • Tænk, om de havde kunnet latin! Saxo Grammaticus: Gesta Danorum. (Povl Schmidt m.fl. (edd.): Læsninger i dansk litteratur. I: 1200-1820. Odense Universitetsforlag 1998. 40-51.)
 • Kærlighedens alkymi. Tycho Brahe: "Urania Titani". (Povl Schmidt m.fl. (edd.): Læsninger i dansk litteratur. I: 1200-1820. Odense Universitetsforlag 1998. 80-94.)
 • A.B. Lord’s concept of transitional texts in relation to the Homeric epics. (The Epic - Oral and Written. Edited by Lauri Honko, Jawaharlal Handoo & John Miles Foley. Mysore: Central Institute of Indian Languages 1998. (ISFNR Xith Congress Papers 5.) 94-114.)
 • Amicizia e amore nella poesia latina danese del Cinquecento. (Studi umanistici Piceni 18, 1998. 157-66.)
 • Dividing Homer: When and how were the Iliad and the Odyssey divided into songs? (Symbolæ Osloenses 74, 1999. 5-35 og 73-91.)
 • Classical scholarship in Denmark: Eight examples. Introductory note. (Classica et Mediævalia 50, 1999. 211-12.)
 • Nogle raffinementer i begyndelsen af Odysseen. (Blæst 2.7, 2000. 10-13.)
 • Homer’s ‘Aeneid’ and African genealogies. (Tongues and Texts Unlimited. Studies in Honour of Tore Janson. Edited by Hans Aili & Peter af Trampe. Stockholms universitet: Institutionen för klassiska språk 2000. 127-41.)
 • Eine humanistische Dichterfreundschaft des siebzehnten Jahrhunderts. (Humanismus im Norden. Frühneuzeitliche Rezeption antiker Kultur und Literatur an Nord- und Ostsee. Hrsg. von Thomas Haye. Amsterdam, Atlanta: Rodopi 2000. (Chloe 32.) 265-87.)
 • Fjendtlige guder. Hesiods to versioner af Prometheus-historien. (Stina Hansson & Mats Malm (redd.) 2000: Gudar på jorden. Festskrift till Lars Lönnroth. Stockholm, Stehag: Symposion. 311-21.)
 • Forord. (Aristofanes: Fire komedier. Odense Universitetsforlag 2000. 7-11.)
 • The writing of the Iliad and the Odyssey. (Lauri Honko (ed.): Textualization of Oral Epics. Berlin, New York: Mouton de Gruyter 2000. 57-70.)
 • Peder Hegelunds Sammlung der Epigramme Melanchthons (1583). (Günter Frank und Martin Treu (Hrsgg.): Melanchthon und Europa. Stuttgart: Jan Thorbecke 2001. (Melanchthon-Schriften der Stadt Bretten 6.1.) 139-55.)
 • Teorien om mundtlighed - en litteraturvidenskabelig metode. (Bla’ 2001.1. 4-5.)
 • Homer, Hipparchos og tre skrivere. (Sfinx 24.1, 2001. 12-16.)
 • Response to Hans Helander: Neo-Latin Studies: Significance and Prospects. (Symbolæ Osloenses 76, 2001. 74-77.)
 • How ancient Greek literature reached Danish readers. (Henrik Holmboe and Signe Isager (edd.): Translators and Translations. Greek-Danish. Athens: The Danish Institute at Athens 2001. 25-34.)
 • Latein oder Volkssprache? Sprachwahl in der dänischen Literatur des 16. bis 18. Jahrhunderts. (John Ole Askedal & Hans-Peter Naumann (Hrsgg.): Hochdeutsch in Skandinavien. II. Internationales Symposium, Oslo, 19.-20. Mai 2000. Frankfurt a.M. et al.: Peter Lang 2002. 27-38.)
 • Noget om Pindar og Homer. (Lena Kristina Jacobsen & Anne Marie Carstens (redd.): Til Jens Erik Skydsgaard. København: Klassisk Arkæologisk Forening 2002. (Meddelelser fra Klassisk Arkæologisk Forening, Supplementsnummer 1. 7-10.)
 • Homeric performance. (Lauri Honko (ed.): The Kalevala and the World’s Traditional Epics. Helsinki: Finnish Literature Society 2002. (Studia Fennica. Folkloristica 12. 87-105.)
 • Zacharias Lund (1608-67) and the early Baroque. Jürg Glauser & Barbara Sabel (edd.): Skandinavische Literaturen der frühen Neuzeit. Tübingen, Basel: A. Francke 2002. (Beiträge zur Nordischen Philologie 32. 9-16.)
 • Phoenix, Achilles and a narrative pattern. (Bettina Amden m.fl. (edd.): Noctes Atticae. Studies presented to Jørgen Mejer. København: Museum Tusculanum 2002. 159-63.) – Genudgivet i Balcanica 36, 2005, 35-38.
 • Athen i de homeriske digte. (Jerker Blomqvist (red.): Bilden av Athen genom tiderna. Rapport från Platonsällskapets sextonde symposium (Lund 8-10 juni 2001). Lunds universitet: Klassiska och semitiska institutionen 2003. 10-19.)
 • A Latin poem by Zacharias Lund (1608-1667). (Outi Merisalo & Raija Sarasti-Vilenius (edd.): Erudition and Eloquence. The Use of Latin in the Countries of the Baltic Sea (1500-1800). Helsinki: Academia Scientiarum Fennica 2003. (Humaniora 325.) 33-49.)
 • Agamemnon and Cape Malea. (Anders Piltz, Johanna Akujärvi, Vassilios Sabatakakis, Karin Blomqvist, Georg Walser & Lars Nordgren (edd.): For Particular Reasons. Studies in Honour of Jerker Blomqvist. Lund: Nordic Academic Press 2003. 185-88.)
 • 16th century nationalism: The case of Erasmus Laetus. (Eckhard Kessler & Heinrich C. Kuhn (Hrsgg.): Germania latina – Latinitas teutonica. Politik, Wissenschaft, humanistische Kultur vom späten Mittelalter bis in unsere Zeit. 1-2. München: Wilhelm Fink 2003. (Humanistische Bibliothek, Reihe I: Abhandlungen 54.) 499-516.)
 • Terence’s Hecyra – a feminist reading. (Lena Larsson Lovén & Agneta Strömberg (edd.): Gender, Cult, and Culture in the Ancient World from Mycenae to Byzantium. Sävedalen: Paul Åström 2003. 72-85.)
 • The Pride of Halikarnassos and archaic epic. (Signe Isager & Poul Pedersen (edd.): The Salmakis Inscription and Hellenistic Halikarnassos. Odense: University Press of Southern Denmark 2004. (Halicarnassian Studies 4.) 85-88.)
 • Genreteorier i oldtiden. (Katja Teilmann (red.): Genrer på kryds og tværs. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2004. 45-52.)
 • De gamle hos Homer. (Antikkens Venner 68 (16. årgang), december 2004, 10-15.)
 • Dante og middelalderens Troja-fortællinger. (Anders Cullhed (ed.): Nordic Dante Studies, II. Proceedings from the Second Conference of the Nordic Dante Network at the Italian Cultural Institute in Stockholm, October 5-7, 2001. Stockholm 2004. 21-29.)
  http://www.kb.dk/guests/natl/dante/
 • Performance. (John Miles Foley (ed.): A Companion to Ancient Epic. Oxford: Blackwell 2005. 45-54.)
 • Myth and poetry in ancient Greece: A comparative approach. (Synnøve des Bouvrie (ed.): Myth and Symbol II: Symbolic phenomena in Ancient Greek culture. Bergen: The Norwegian Institute at Athens 2004. (Papers from the Norwegian Institute at Athens 7.) 199-219.)
 • Dansk renæssancelitteratur. (Carsten Bach-Nielsen, Johan Møhlenfeldt Jensen, Jens Vellev & Peter Zeeberg (redd.): Danmark og renæssancen 1500-1650. København: Gad 2006. 94-111.)
 • Scandinavia. (Craig W. Kallendorf (ed.): A Companion to the Classical Tradition. Oxford: Blackwell 2007. 252-64.)
 • Treacherous Danes or greedy Swedes? Two Latin epics of the 17th century. (Miraculum Eruditionis: Neo-Latin Studies in Honour of Hans Helander. Edited by Maria Berggren & Christer Henriksén. Uppsala Universitet 2007. (Studia Latina Upsaliensia 30.) 81-100.)
 • Mundtlig tradition eller kreativ kopiering? Varianterne i Homeroverleveringen. (Marianne Pade et al. (edd.): Album Amicorum. Festskrift til Karsten Friis-Jensen i anledning af hans 60 års fødselsdag. (www.renaessanceforum.dk 3.) 10 sider.)
 • The oral-formulaic theory revisited. (Else Mundal & Jonas Wellendorf (edd.): Oral Art Forms and their Passage into Writing. Copenhagen: Museum Tusculanum 2008. 43-52.)
 • De to byer på Achilleus' skjold. (Thomas Haunstrup (red.): BEPI – mindeskrift for Giuseppe Torresin. Århus 2007. 157-74.) (www.e-agora.dk.)
 • Jens Andersen Beldenak og den nye latin. (Lars Bisgaard, Jacob Isager og Janus Møller Jensen (redd.): Renæssancen i svøb: Dansk renæssance i europæisk belysning 1450-1550. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2008. 149-67.)
 • Response to Carlo Brillante. (Aevum Antiquum 5, 2005: Omero. 103-7.)
 • Artemis in Homer. (Tobias Fischer-Hansen & Birte Poulsen (edd.): From Artemis to Diana: The Goddess of Man and Beast. Copenhagen: Museum Tusculanum 2009. (Acta Hyperborea 12.) 51-60.)
 • Tycho Brahe’s double identity as a citizen of Denmark and of the world. (Dirk Sacré & Jan Papy (edd.): Syntagmatia. Essays on Neo-Latin Literature in Honour of Monique Mund-Dopchie & Gilbert Tournoy. Leuven: Leuven University Press 2009. (Supplementa Humanistica Lovaniensia 26.) 569-77.)
 • Homeric scholarship in Alexandria. (George Hinge & Jens A. Krasilnikoff (edd.) 2009: Alexandria: A Cultural and Religious Melting Pot. Århus: Aarhus University Press. (Aarhus Studies in Mediterranian Antiquity 9.) 80-93.)
 • Lærde vilde? Hans Grams tale ved optagelsen af fire islandske studenter på Københans Universitet 1732. (Jón Ma. Ásgeirsson, Kristinn Ólason & Svavar Hrafn Svavarsson (edd.): Pulvis Olympicus: Afmælisrit tileinkad Sigurdi Péturssyni. Reykjavík: Háskólaútgáfan 2009. 189-210.)
 • Teiresias og Odysseus: En analyse af Odysseen 11.90-151. (Festskrift til Chr. Gorm Tortzen. Aigis Supplementum I, 2011. (http://aigis.igl.ku.dk) 13 sider.)
 • Competing aesthetics in the poetry of Zacharias Lund (1608-1667). (Welche Antike? Konkurrierende Rezeptionen des Altertums im Barock. 1-2. Hrsgg.: Ulrich Heinen in Verbindung mit Elisabeth Klecker, Hartmut Laufhütte, Barbara Mahlmann-Bauer, Dirk Niefänger, Sandra Richter, Wilhelm Schmidt-Biggemann, Johann Anselm Steiger und Guillaume van Gemert. Wiesbaden: Harrassowitz 2011. 985-94.)
 • Interpretation of Neo-Latin poetry: Some questions. (Astrid Steiner-Weber & al. (edd.): Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis. 1-2. Leiden, Boston: Brill 2012.1005-13.)
 • Til homerisk Apollonfest på Delos. (Festskrift til Adam Bülow-Jacobsen. Aigis Supplementum II, 2013. (http://aigis.igl.ku.dk.) 10 sider.)
 • Homer som mundtlig poesi. (Logos 2013:4. 60-69.)
 • Neo-Latin Literature - The Nordic Countries. (Philip Ford, Jan Bloemendal & Charles Fantazzi (edd.): Brill's Encyclopaedia of the NeoLatin World. Leiden, Boston: Brill 2014. 1098-1101.)
 • Indledning. (Trojaromanerne. Oversat af Carsten Weber-Nielsen. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2014. (Klassikeroversættelser 10.) 9-22.)
 • Den nye stjerne og den gamle verden. Anders Sørensen Vedels æredigt til Tycho Brahe. (Elin Andersson, Erika Kihlman & Maria Plaza (edd.): Latinet i tiden. En festskrift till Hans Aili. Stockholms Universitet 2014. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Latina Stockholmiensia 60.) 193-202.)
 • Old women in the Odyssey. (Per Pippin Aspaas, Sigrid Albert & Fredrik Nielsen (edd.): Rara Avis in Ultima Thule. Libellus festivus Sunnivae des Bouvrie dedicatus. (Nordlit 33, 2014.) 87-98.)
 • Forskningen i dansk nylatin ca. 1970-2014. En oversigt. (Danske Studier 2014. 249-69.) – Optrykt i Logos 2, maj 2016. 21-29.
 • Presidential address. (Astrid Steiner-Weber & Karl A.E. Enenkel (edd.): Acta Conventus Neo-Latini Monasteriensis. Proceedings of the Fifteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Münster 2012). Leiden: Brill 2015. XXXI-XXXVI.)
 • Religion and politics in the works of Marin Barleti. (Astrid Steiner-Weber & Karl A.E. Enenkel (edd.): Acta Conventus Neo-Latini Monasteriensis. Proceedings of the Fifteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Münster 2012). Leiden: Brill 2015. 505-15.)
 • Nutidige epostraditioner som nøgle til Homer. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Årsbok 2015. Mölnlycke: Elanders Fälth & Hässler 2015. 81-94.)
 • Karsten Friis-Jensen: The Medieval Horace. Edited by Karin Margareta Fredborg, MSJ, Marianne Pade, and Johann Ramminger. Roma: Edizioni Quasar 2015. (Analecta Romana Instituti Danici – Supplementum 46.)
 • Marin Barleti. Tyrkerne beskrevet af en albaner. (Lausten, Pia Schwarz (ed.): Turban og Tiara. Renæssancehumanisternes syn på Islam og tyrkerne. Kbh: Forlaget Vandkunsten 2016. 143-57.)
 • Oluf Borch som digter. (Casper Lindblad Andresen m. fl. (edd.): Fra Kannikestræde 12. Borchs Kollegiums 325-års jubilæum. Kbh.: Borchs Kollegium 2016. 47-70.)
 • Autofiktion og intertekstualitet hos en dansk 1600-talsdigter. (www.renaessanceforum.dk 12, 2017. 203-12.)
 • Nationalromantik og sprogteori – Bertil Knudsen Aqvilonius. (Camilla Plesner Horster og Lærke Maria Andersen Funder (edd.) 2017: Antikkens veje til renæssancens Danmark. Århus: Aarhus Universitetsforlag. 181-99.)
 • The challenge of oral epic to Homeric scholarship. (Daniel Ben-Amos (ed.): The Challenge of Folklore. Humanities 2017, 6, 97. 15 pages.) www.mdpi.com/2076-0787/6/4/97/pdf.
 • Seven Types of Intertextuality, and the Emic/Etic Distinction (Florian Schaffenrath & María Teresa Santamaría Hernández (edd.) 2020: Acta Conventus Neo-Latini Albasitensis. Leiden: Brill. 537-49.)
 • The emic-etic distinction: a tool in Neo-Latin research? (Analecta Romana Instituti Danici 44, 2019, 99-112.)
 • Metode i galskaben? Bertil Knudsen Aqvilonius’ tanker om det danske sprog. (Jens Bjerring-Hansen, Simon Skovgaard Boeck & Eva Skafte Jensen (edd.): Nogle betænkninger om dansk sprog og litteratur. Festskrift til Marita Akhøj-Nielsen. København: Universitets-Jubilæets danske Samfund 2021. 65-81.)
 • Marin Barleti (c. 1460 – after 1512) and the system of patronage. (Nordic Journal of Renaissance Studies 18, 2022. 235-49.)
 • Salmeparafraser og national propaganda: To latinske digte af Hans Jørgensen Sadolin (1528-1600). (Marita Akhøj Nielsen, Simon Skovgaard Boeck & Bjarke Moe (edd.): Danske reformationssalmer i kontekst. København: Det danske Sprog- og Litteraturselskab 2022. 319-40.)
 • En dansk students hjemve som beskrevet af Bertil Knudsen Aqvilonius (1588-1650). (Han Lamers & Silvio Bär (edd.) Oslo: Hermes 2022. 199-218.)
 • Nogle tanker om Homerlæsning. (Logos 2022.2, 10-15.)
Andet